Sector
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Eindtermen
 • Aansluiting VO-HO
 • Samenhang
 • Centraal examen
 • Schoolexamen
 • Examensyllabus
 • Handreiking

Vernieuwing examenprogramma's havo en vwo

25-4-2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Op deze pagina is de informatie te vinden die eerder gepubliceerd werd via de website betanova.nl.

Programma's en hun achtergrond

​Sinds het schooljaar 2013-2014 gelden nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo en vwo. Uitgangspunten voor de vernieuwing waren:

 • actualiseren van de vakinhoud voor een betere aansluiting bij de stand van de wetenschap;
 • beter aansluiten bij het vervolgonderwijs om betere doorstroom te stimuleren;
 • vergroten van de relevantie voor leerlingen door meer betekenisvol onderwijs;
 • vergroten van de samenhang binnen en tussen de natuurwetenschappelijke vakken

Examenprogramma's

De examenprogramma's zijn gepubliceerd in de Staatscourant (2012) en zijn als bijlagen toegevoegd aan syllabi en handreikingen.

Syllabi en handreikingen 

De inhoud van de examenprogramma's is uitgewerkt in syllabi (voor het centraal examen) en handreikingen (voor het schoolexamen). In de syllabi - te vinden op Examenblad.nl - is in detail beschreven welke leerstof er op het CE bekend wordt verondersteld.
In de  handreikingen worden de kaders voor het schoolexamen beschreven en worden de SE-eindtermen verder uitgewerkt. Die uitwerkingen zijn niet voorschrijvend bedoeld, maar worden wel door de meeste schoolboekenschrijvers als referentie gehanteerd.

Nieuwe centrale examens

De centrale examens vanaf 2015 (havo) en 2016 (vwo) zijn op de nieuwe programma's gebaseerd. Dat betekent dat er meer op toepassing gerichte opgaven in staan. Vanaf 2009 (havo) en 2010 (vwo) zijn er pilotexamens​​ gemaakt. De recente examens zijn te vinden op de website van Cito.

Evaluatie

De invoering van de nieuwe examenprogramma's is geëvalueerd. Docenten en leerlingen zijn bevraagd over de praktijk en hun ervaringen. Er zijn drie meetmomenten: een "nulmeting" in 2012/2013, dus vooraf om de vernieuwing mee te vergelijken, een 'tussenmeting' in 2014/2015 en een "eindmeting" in 2017/2018. Deze evaluaties leveren interessante inzichten op en zijn te vinden op slo.nl.

Contactpersoon