Sector
  • Po
Vakgebied
  • Onderzoek en ontwerpen
Vakspecifiek thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Wetenschap en technologie

23-5-2016

​W&T-onderwijs kent drie componenten: houding, vaardigheden en kennis. De inhoud van W&T-onderwijs komt voort uit vragen of interesses ingebracht door leerlingen of de leraar. Bij de activiteiten die leerlingen uitvoeren maken ze gebruik van taal- en reken-wiskundevaardigheden, alsmede van '21e' eeuwse vaardigheden.

Generieke vaardigheden.png 

Wetenschap en technologie (W&T) heeft een tweeledig doel:

  • nieuwsgierigheid, probleemoplossend vermogen en creativiteit van leerlingen stimuleren en verder ontwikkelen;
  • ontwikkelen van vakinhoudelijke en procedurele kennis.

Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) is een rijke leeromgeving waarin beide W&T-doelen tot hun recht komen. Tegelijkertijd biedt OOL een betekenisvolle context voor taal-, reken-wiskunde- en '21e' eeuwse vaardigheden.

Onderzoeken-Ontwerpen.png
 

Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) staat de laatste jaren duidelijk in de belangstelling. Bij OOL gaan leerlingen als 'onderzoeker' en 'ontwerper' met elkaar in gesprek over vragen en problemen die ze signaleren of aangereikt krijgen door de leraar. Al doende leren ze over concepten uit natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis en over het proces van onderzoeken en ontwerpen.
OOL biedt mogelijkheden voor brede ontwikkeling en inhoudelijke verdieping. Het is een manier van werken die leerlingen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid over organismen, voorwerpen en situaties uit de omgeving (samen) laat waarnemen, bevragen, nadenken, handelen en reflecteren. Begeleiding van de leraar over vakinhoud en proces is daarbij noodzakelijk. Naast cognitieve ontwikkeling geeft OOL leerlingen ruimte voor samenwerken, creativiteit, kritisch nadenken en handelen en digitale vaardigheden, zoals het verwerven, verwerken van informatie. Tevens biedt het leraren de kans om talenten bij kinderen te ontdekken en te benutten en hun brede ontwikkeling te volgen.

Contactpersoon