Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs

17-8-2017

Sluijsmans, D., & Kneyber, R.​​​​​​​ (2016). Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

ISBN

978 94 9012 020

​​​Toetsen als onderdeel van het leerproces om het onderwijs en de leerprocessen te verbeteren en om leerlingen meer eigenaarschap te bieden in het onderwijs waaraan ze deelnemen. In dit boek beschrijven docenten, wetenschappers en experts hoe ze in hun dagelijkse (les)praktijk werken aan een feedbackcultuur waarin fouten maken mag en moet.

In de beschouwing benadrukken de auteurs dat de implementatie van formatieve evaluatie een complex proces is, waarbij uitwerking vanuit een gezamenlijke visie cruciaal is en alle aspecten van het curriculaire spinnenweb (inhouden, doelen, middelen, tijd, etc.) betrokken zijn.

Natuurkunde-didacticus Ed van den Berg beschrjft in het hoofdstuk Formatieve toetsing met onmiddelijke feedback (p. 17-34) praktijkvoorbeelden uit verschillende vakken. ​