Werken aan vaktaal bij de groene vakken

17-10-2017

Kroon, H., Scharten, R., Hajer, M. & Vos (2013). Werken aan vaktaal bij de groene vakken. Enschede: Platform Taalgericht Vakonderwijs/SLO.​

ISBN

5.6212.557

Deze brochure laat zien hoe de leraar binnen zijn eigen leergebied taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten, en welke stappen hij daarvoor kan zetten. Uiteindelijk gaat het in deze brochure erom dat de leraar scherp in beeld krijgt wat hij eigenlijk van de leerlingen verwacht aan ​​het einde van een bepaalde lessenreeks en zich de vraag stelt: op welke manier maak ik dat doel bereikbaar voor mijn leerlingen, gegeven de mate van beheersing van de (vak)taal die ze nu hebben? Ook worden lesvoorbeelden beschreven die laten zien hoe kleine stappen soms al flinke gevolgen kunnen hebben.​​