Sector
 • Po
 • So/Vso
Vakgebied
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Techniek N&T
Vakinhoud
 • Vakoverstijgende inhouden en vaardigheden
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Geografische benadering
 • Historisch denken en redeneren
 • Historische werkwijzen
Trefwoorden
 • Techniek en wetenschap
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Wetenschap en technologie

Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs.

28-7-2016

​Graft, M. van, Klein Tank, M. & Beker, T. (2016). Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs. Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. Enschede: SLO.

​​​​De componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&T. De houding is beschreven in gedragsindicatoren. De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden:

 • observeren en meten
 • bronnen, materialen en gereedschap gebruiken
 • denkwijzen hanteren
 • reflecteren, waarderen en oordelen

De kenniscomponent is beschreven in samenhangende begrippen.
Hoewel deze componenten in de onderwijspraktijk moeilijk zijn te scheiden, zijn ze in het leerplankader in aparte paragrafen op hoofdlijnen beschreven. Tevens is een hoofdstuk toegevoegd over W&T in de onderwijspraktijk.
Het leerplankader dient als uitgangspunt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs bij de uitwerking W&T op de pabo. Methodeontwikkelaars en organisaties en bedrijven met een aanbod voor leerlingen basisonderwijs, kunnen dit leerplankader en de leerlijnen gebruiken als richtinggevend document bij de ontwikkeling van hun aanbod.