Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Mens en natuur (leergebied)
  • Algemene natuurwetenschappen
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Doelen
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Trefwoorden
  • Big Ideas

Working with Big Ideas of Science Education

14-11-2017

Harlen, W. (Ed.). (2015). Working with Big Ideas of Science Education. Trieste: IAP​

Doel van deze publicatie is om de discussie en conclusies te actualiseren ​​​over de essentiële begrippen van de natuurwetenschappen die alle leerlingen zouden moeten verwerven tijdens het funderend onderwijs. Het komt vijf jaar nadat  'Principles and big ideas of science education' ​verscheen als antwoord op de bezorgdheid dat veel leerlingen onderwijs in de natuurwetenschappen oninteressant en irrelevant voor hun leven vinden.

Deze publicaties werken de rationale uit voor het werken met Grote Ideeën en de implicaties hiervan voor leerplan, didactiek, toetsing en lerarenopleiding.

Met medewerking van Derek Bell, Rosa Devés, Hubert Dyasi, ​​Guillermo Fernández de la Garza, Pierre Léna, Robin Millar, Michael Reiss, Patricia Rowell and Wei Yu​​​.